Paste Screen

Jednoduše sdílejte svoji plochu prostým znáčknutím kláves PrtScr a Ctrl+v.

Vložený obrázek ořežte dle potřeby, popř. zvýrazněte jeho důležité části.